Spotkania

Oferujemy podopiecznym spotkania, które pomagają kontrolować nawyki żywieniowe, sprawdzać efekty diety, motywować, dostarczać wiedzę żywieniową i konsumencką i odpowiadać na wszystkie pytania pacjentów.

Każda dieta i plan żywieniowy pociąga za sobą proces zmiany nawyków żywieniowych, który powinien być nadal korygowany i utrwalany. Każda następna wizyta po otrzymaniu diety, to spotkanie pomiarowo-edukacyjne obejmujące pomiary antropometryczne, pomiary składu ciała metodą BIA oraz wskazówki żywieniowe, dotyczące dalszych zmian w odżywianiu i utrwalania zdrowych nawyków żywieniowych. Bezpośrednie spotkanie z dietetykiem umożliwia stałą kontrolę naszego procesu dietetoterapii i uczy wielu praktycznych umiejętności w komponowaniu diety.

Subskrypcja Newslettera

Dołącz do nas i otrzymuj ciekawe oferty